วันนี้ 13 ม.ค.66 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ ผบก.น.2
พญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา ประธานอนุ กต.ตร.บก.น.2
อนุ กต.ตร.บก.น.2 และ ผู้แทน อนุ กต.ตร.บก.น.2
มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 แก่บุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.2 ณ ลานอเนกประสงค์ บก.น.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *