วันที่ 28 มี.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ ผบก.น.2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รอง ผบก.น.2, ว่าที่ พ.ต.อ.บดินทร์ ผาสุข ผกก.ฝอ.บก.น.2, สว.อก.ทุก สน.ในสังกัด บก.น.2 และ ประธาน/ผู้แทน กต.ตร. ทุก สน.ในสังกัด บก.น.2
ประชุมพิจารณาคัดเลือกประธาน อนุ กต.ตร.บก.น.2 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก พญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา ประธาน กต.ตร.สน.ทุ่งสองห้อง เป็นประธาน อนุ กต.ตร.บก.น.2 จากนั้นได้หารือแนวทางบริหารการจัดกิจกรรมด้านต่าง ดังนี้
1.การสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่
2.การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.2
3.การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสต่างๆ

พญ.อัจจิมา  สุวรรณจินดา

ประธาน อนุ กต.ตร.บก.น.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *