ประวัติกองบังคับการตำรวจนครบาล 2

กองบังคับการตำรวจนครบาล  2 เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540   แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539 โดยยุบเลิกกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้ และกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี ในสังกัดกองบังบัญชาการตำรวจนครบาล และจัดตั้งกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ถึง 9 ขึ้นทดแทน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2540 เป็นต้นมา..

ปัจจุบัน กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ตั้งอยู่อาคาร เลขที่ 355 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 261.74 ตร.กม. มีสถานีตำรวจนครบาลในสังกัด 11 สถานีประกอบไปด้วย

 • 1)  สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
 • 2)  สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว
 • 3)  สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
 • 4)  สถานีตำรวจนครบาลสายไหม
 • 5)  สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม
 • 6)  สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
 • 7)  สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
 • 8)  สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
 • 9)  สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
 • 10) สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน
 • 11) สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร