header1.JPG

Contact us

การติดต่อ

Position

ที่อยู่:
355 ถนนเชิดวุฒากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 ไทย

โทรศัพท์: 02-5664247, 02-5664221

โทรสาร: 02-5664239

http://div2.metro.police.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ลิงก์

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

© กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒

Hotline

แจ้งเหตุ191 191
ศูนย์รับร้องทุกข์ 1194
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
กองปราบปราม 1195
ตำรวจจราจร 1197
โรงพยาบาลตำรวจ 1691
ตำรวจตระเวนชายแดน
1190
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1178
ตำรวจน้ำ 1196
ตำรวจรถไฟ 1690
จส.100 1137
สวพ.91 1644
ร่วมด้ายช่วยกัน 1677

GovChannel-Banner-Vertical-240-400-Rev2