header1.JPG

ข่าวประกวดราคา

โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ สน.ประชาชื่น <<CLICK>>
 
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สน.เตาปูน <<CLICK>>
 
โครงการปรับปรุงอาคารที่พัก สน.เตาปูน <<CLICK>>
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65 ของ บก.น.2 <<CLICK>>  
ร่วมประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลังพลาธิการ ระดับกองกำกับการสถานีตำรวจนครบาลสายไหม กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ จำนวน ๑ หลัง  <<Click>>  1  เมษายน 2558
 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference: TOR )โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคลังพลาธิการ ระดับกองกำกับการ สถานีตำรวจนครบาลสายไหม กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ จำนวน ๑ หลัง ครั้งที่ 3  <<Click>>
27  มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลตสายไหม) <<Click>>  5  มีนาคม 2558
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพลาธิการ ระดับกองกำกับการจำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 <<Click>>
24 กุมภาพันธ์ 2558
  • ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of reference: TOR )โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
  • (แฟลต)สูง ๕ ชั้น ๔๐ หน่วย(ใต้ถุนโล่ง)จำนวน ๑ หลัง ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสายไหม
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ และ -ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ -/๒๕๕๗ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)สูง ๕ ชั้น ๔๐ หน่วย (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน ๑ หลัง ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสายไหม  <<Click>>
29 ธันวาคม 2557
    • ร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference: TOR ) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคลังพลาธิการ ระดับกองกำกับการสถานีตำรวจนครบาลสายไหม กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ จำนวน ๑ หลังและ ของตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสายไหม จ้างเหมาก่อสร้างคลังพลาธิการ ระดับกองกำกับการ จำนวน ๑ หลัง-ร่าง-เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ -/๒๕๕๗ <<Click>>
29 ธันวาคม 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพลาธิการ ระดับกองกำกับการจำนวน 1 หลัง <<Click>>
13 มกราคม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 40 หน่วย จำนวน 1 หลัง <<Click>> 13 มกราคม  

 
   
   
   

Hotline

แจ้งเหตุ191 191
ศูนย์รับร้องทุกข์ 1194
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
กองปราบปราม 1195
ตำรวจจราจร 1197
โรงพยาบาลตำรวจ 1691
ตำรวจตระเวนชายแดน
1190
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1178
ตำรวจน้ำ 1196
ตำรวจรถไฟ 1690
จส.100 1137
สวพ.91 1644
ร่วมด้ายช่วยกัน 1677

GovChannel-Banner-Vertical-240-400-Rev2