header1.JPG

ผู้บังคับบัญชา

 

  พล.ต.ต resize
   •  
   • นครบาล ๒
   •  พล.ต.ต.อรรถพล  อนุสิทธิ์
   • ผบก.น.๒
   •  
  • 2-4 นำเกยรต
  • นครบาล ๒-๑
  •  พ.ต.อ.นำเกียรติ  ธีระโรจนพงษ์
  • รอง ผบก.น.๒

   22

   นครบาล ๒-๒

  •  พ.ต.อ.ภาณุเดช  สุขวงศ์
  • รอง ผบก.น.๒

   

  2-6 รอง ศกดสทธ ลาสด-web

   นครบาล ๒-๓

   

   • พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์  มีสวัสดิ์
  • รอง ผบก.น.๒

   

   

  s 12746859

  นครบาล ๒-๔

   

  • พ.ต.อ.สุรเชษฐ์  บัณฑิตย์
  • รอง ผบก.น.๒

   

  PNG

   

  • นครบาล ๒-๕

   

   พ.ต.อ.สุรพงศ์  ธรรมพิทักษ์

  • รอง ผบก.น.๒

   

  S 1974337

   

  • นครบาล ๒-๖

   

  พ.ต.อ.ทนงศิลป์  มณีโชติ

  • รอง ผบก.น.๒

   

   

    27

   

  • นครบาล ๒-๗
   พ.ต.อ.ชูศักดิ์  ศรีวงษ์ชัย
  • รอง ผบก.น.๒-๗

   


 •  

   

  Hotline

  แจ้งเหตุ191 191
  ศูนย์รับร้องทุกข์ 1194
  ตำรวจท่องเที่ยว 1155
  ตำรวจทางหลวง 1193
  กองปราบปราม 1195
  ตำรวจจราจร 1197
  โรงพยาบาลตำรวจ 1691
  ตำรวจตระเวนชายแดน
  1190
  ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1178
  ตำรวจน้ำ 1196
  ตำรวจรถไฟ 1690
  จส.100 1137
  สวพ.91 1644
  ร่วมด้ายช่วยกัน 1677

  GovChannel-Banner-Vertical-240-400-Rev2