วันนี้ (14 ม.ค.65) เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ ผบก.น.2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.2  โดยมี พญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา ประธาน กต.ตร.สน.ทุ่งสองห้อง , พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ ที่ปรึกษาอนุ กต.ตร.บก.น.2 และผู้แทนอนุ กต.ตร.บก.น.2 ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 75 ทุน เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *