วันที่ 8 ธ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.อรรถพล  อนุสิทธิ์ ผบก.น.2, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์  มีสวัสดิ์ รอง ผบก.น.2 พร้อมด้วย คุณสรัลรัศมิ์ เตชะจิระสิน ประธาน อนุ กต.ตร.บก.น.2, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), คณะ กต.ตร.บก.น.2 และคณะ กต.ตร.กทม. เข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยม กต.ตร. ในสังกัด บก.น.2 ซึ่งมีกิจกรรมหลายส่วนด้วยกัน ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงาน, สภาพปัญหาของ กต.ตร. ในสังกัดบก.น.2 ที่ผ่านมา, การพูดถึงนโยบายการทำงานร่วมกัน, การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่มีผลการเรียนดี, การมอบประกาศนียบัตร และรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจในโครงการ “ตำรวจทำดีมีรางวัล” รวมถึงการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน โดยมีผู้แทนชุมชนในพื้นที่ บก.น.2 เป็นผู้รับมอบ

       

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *